Логотип

Індивідуальна траекторія навчання

  Помилка помилка помилка помилка помилка помилка помилка помилка помилка помилка помилка помилка помилка помилка помилка помилка помилка помилка помилка
Інформація

Шановні студенти СумДУ!

Інформаційний сервіс «Індивідуальна траєкторія навчання» дозволить Вам зручно та своєчасно обирати дисципліни вільного вибору.

Після затвердження деканатом Вашої заявки, форма вибору дисципліни блокується. Зміна затвердженої дисциплін вільного вибору можлива тільки співробітником деканату.

Користувач

Руденко Максим Сергійович

 • Залікова книжка 151101
  Група П-51а
  Спеціальність Правознавство
  Підрозділ Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання
 • Залікова книжка 213401
  Група ЗП-43
  Спеціальність Інформатика
  Підрозділ Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Помилка
Дисципліни вільного вибору на 2017/2018 навчальний рік
3 семестр, цикл загальної підготовки
Об'єктно-орієнтоване програмування на мові Java Мова: українська Внесено студентом 12.01.2017 10:20
Java в програмуванні розподілених систем Мова: українська Внесено студентом 12.01.2017 10:20
3 семестр, цикл професійної та практичної
Правове регулювання діяльності Мова: українська Затвреджено деканатом 12.01.12 10:20
4 семестр, цикл загальної підготовки
Ораторське мистецтво Мова: українська Відхилено деканатом 12.01.12 10:30
Індивідуальна траєкторія на 2017/2018 навчальний рік
081.00-02 Міжнародне право
Внесено студентом 12.01.2017 10:30
Дисципліни вільного вибору на 2017/2018 навчальний рік
Семестр Цикл Дисципліна Мова Стан Дата Вибір
3 семестр Цикл загальної підготовки Об'єктно-орієнтоване програмування на мові Java українська Не вибрано 24.12.2015
Цикл професійної та практичної підготовки Об'єктно-орієнтоване програмування на мові Java українська Затверджено деканатом 24.12.2015
4 семестр Цикл загальної підготовки Об'єктно-орієнтоване програмування на мові Java українська Не вибрано 24.12.2015
Цикл професійної та практичної підготовки Об'єктно-орієнтоване програмування на мові Java українська Відхилено деканатом 24.12.2015